Badania marketingowe

Organizujemy i wykonujemy różnego rodzaju badania marketingowe:

  • popytu (pomiar liczby pasażerów),
  • struktury biletowej (w tym wykorzystania poszczególnych rodzajów ulg i biletów okresowych),
  • zachowań komunikacyjnych (w pojazdach lub w gospodarstwach domowych),
  • preferencji i postulatów przewozowych,
  • parkowania (rotacja i wykorzystanie miejsc postojowych),
  • ruchu (struktura kierunkowa i rodzajowa),
  • ankietowe (dotyczące np. jakości usług).

 
Badania wykonane są różnymi metodami, w zależności od rodzaju badań i życzeń zamawiającego. Obserwacja może być jawna lub ukryta, próba może być pełna (np. wszyscy pasażerowie w pojeździe), losowa lub reprezentatywna (np. w badaniach preferencji komunikacyjnych w gospodarstwach domowych). Wykonujemy zarówno badania przeprowadzane w pojazdach, jak i na przystankach lub stacjach. Badania są standaryzowane (obowiązują jednolite kwestionariusze wywiadów).
 
Na podstawie wykonanych badań wykonujemy opracowanie wyników zawierające analizę zebranych danych i zestawienia wg życzenia zamawiającego. Możemy oszacować przychodowość linii, utracone przychody, czy wysokość dotacji, a także określić kierunki przemieszczeń, czy ocenę jakości świadczonych usług.
 
Na podstawie badań ruchu i badań ankietowych możemy wykonać model i prognozę ruchu.
 
Pomożemy również przeprowadzić profesjonalne i efektywne konsultacje społeczne.

Referencje

"Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Metropolii Zatoki Gdańskiej"
(Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej)
listopad 2007 - styczeń 2008

"Badania liczby pasażerów pociągów wsiadających i wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia"
(Urząd Miejski Wrocławia)
rok 2013, 2014, 2015

"Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Cieszynie"
(Marcin Gromadzki Public Transport Consulting)
październik - listopad 2014

"Badanie opinii na temat komunikacji miejskiej w aglomeracji górnośląskiej"
(Politechnika Częstochowska)
wrzesień - październik 2014

Badania ruchu i jakości usług dla potrzeb "Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej"
(Collect Consulting S.A.)
październik - listopad 2014